มทร.ธัญบุรี สรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติให้เป็นไปตามคณะกรรมการสรรหากำหนด

ผู้สนใจสามารถขอรับแบบใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น.

หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์

https://www.rmutt.ac.th/2024/01/31/20240131-pr-ceo-faculty-of-nursing/

สอบถาม โทร. 0-2549-3010

Next Post

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน เปิดให้ทุนม.6ที่ต้องการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

Thu Feb 1 , 2024
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2567 […]