“อนันตรังสรรค์สู่ขวัญราชมงคล” ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี สุดอบอุ่น  

                                

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 “บัวสวรรค์รุ่นที่ 49” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2566 ภายใต้แนวคิด “ร่วมก้าวใหม่ไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่เข้ามาศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี โดยในปีการศึกษา 2566 ทางมหาวิทยาลัยมีแผนในการรับนักศึกษาจำนวน 6,500 คน มีนักศึกษา นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 ปวช. ปวส. กว่า 20,000 คน ที่สมัครเข้าคัดเลือก นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกถือว่าเป็นคนเก่ง การเรียนในระดับปริญญาตรีถือเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญที่สุด เป็นการวางพื้นฐานสะสมประสบการณ์ให้มากที่สุด การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยไม่เพียงเรียนอย่างเดียว แต่ทุกคนที่เข้ามา ยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ร่วมกับอาจารย์เพื่อสร้างสมประสบการณ์ จากวิสัยทัศน์ของ มทร.ธัญบุรี ผลิตบัณฑิตทุกคนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ นักปฏิบัติที่เป็นนวัตกร ก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปจากที่นี่ไม่แพ้ที่ใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอให้คนเก่งทุกคนมีความมั่นใจในตนเองขั้นแรกเราทำได้แล้ว และขั้นต่อ ๆ ไปเราได้ เก็บเกี่ยวความรู้ โดยบ้านราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้จะดูแลนักศึกษาทุกคน อีก 4 ปี ข้างหน้าพวกเราทุกคนกลับมาในสถานที่แห่งนี้ในฐานะบัณฑิต ขอต้อนรับทุกคนสู่บ้านราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้

สำหรับกิจกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย การแนะนำอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำ Privilege Card การบรรยายในหัวข้อ “Campus Life in Rmutt” โดย  อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี การพูดคุยของศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เพื่อมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนและการทำกิจกรรม กิจกรรมสันทนาการของชมรมสันทนาการ และปิดท้ายด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ความตั้งใจของทางมหาวิทยาลัยเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ บรรจงบายศรี “อนันตรังสรรค์สู่ขวัญราชมงคล” ขึ้น เป็นการประดิษฐ์สร้างสรรค์ ด้วยงานดอกไม้เครื่องสด ใบตอง ผสมผสานงานวัสดุศิลปประดิษฐ์ที่หลากหลาย ด้วยการนำแนวความคิดมาจากสถาปัตยกรรมของอาคารพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นอาคารทรงยุโรป มีการตกแต่งด้วยศิลปะเฟรสโก มีสีเขียวอมน้ำเงิน เป็นศิลปะที่ผสมผสานความเป็นต่างชาติและประเทศไทยที่สวยงาม จึงได้นำเอาเอกลักษณ์ จากสีเขียวอมน้ำเงิน ที่สื่อถึงความสงบ รมเย็น อุดมสมบูรณ์  และลวดลายส่วนต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นส่วนต่าง ๆ ของบายศรีให้มีการผสมผสานเข้ากับงานฝีมืออย่างไทยที่ดูมีความทันสมัยดังความหมายของ “อนันต”  ที่แปลว่า ไม่รู้จบ และมากล้น  ตามที่นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่าของราชมงคลธัญบุรีร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างสรรค์ในครั้งนี้

.

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี รายงาน

Next Post

Upskill กับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สวนสุนันทา เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 1.5 ปีจบ

Wed Jun 28 , 2023
MBA CLS SSRU เรียนรู้ประสบการณ์ทางธุรกิจ #Upskill ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เพิ่ม Connection กับหลักสูตรแห่งอนาคต หลักสูตรปริญญาโท […]