“จำศิลป์” ผลงานศิลปนิพนธ์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด “จำศิลป์” ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ด้านการออกแบบที่มีแนวคิดที่หลากหลาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นักการเมืองและนักสังคมสงเคราะห์สตรีชาวไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เผยว่า การแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ , ออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบภายใน, นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาตลอด 4 ปี “จำศิลป์” การจดจำศิลปะที่ออกแบบสร้างสรรค์จากความคิดที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล สร้างสรรค์งานโดยใช้เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อให้สาธารณะได้ประจักษ์ ผลงานบางชิ้นยังสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

ทางด้าน นางสาวปทิตตา ฌาโนปกรณ์ ประธานนักศึกษาในการจัดภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เล่าว่า ในการจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี แสดงถึงศักยภาพและผลสรุปการศึกษาของนักศึกษา เป็นผลงานที่เกิดจากแนวความคิดของแต่ละคนที่ได้สะสมมาตลอดระยะเวลาที่เรียน เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล

“จำศิลป์” นิทรรศกาลศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดแสดงวันนี้ – 29 มีนาคม 2567 ณ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี รายงาน

Next Post

หนุ่มศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี ดีไซน์ ‘กระถางธูปและเชิงเทียน’ ใช้ง่าย ทนทาน ปลอดภัย

Sat Mar 30 , 2024
หนุ่มศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ เพื่อการใช้งาน ‘กระถางธูปและเชิงเทียน’ สำหรับศาสนสถาน โปรดักดีไซน์เนอร์ รั้วราชมงคลธัญบุรี ชั้นปีที่ 4 […]