คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตร 2 ปีครึ่ง ( จำนวน 124 หน่วยกิต ) เวลาเรียน 08.00 น. – 21.00 น. (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) รับวุฒิ ปวส./การตลาด และที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด การค้าปลีก การตลาดดิจิทัล
สอบถามรายละเอียด:👇
ดร. ณฐมน บัวพรมมี (062 3924459)
รายละเอียดเพิ่มเติม
#BusinessRMUTT
#MarketingRMUTT
#TheInnovatorDNA

Next Post

หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Fri May 3 , 2024
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย […]