ฉุยฉายสู่ขวัญธัญบุรี ปฐมนิเทศบัวสวรรค์ รุ่น 50 สุดอบอุ่นกว่า 6,000 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2567 จำนวนกว่า 6,000 คน แบ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศเป็น 3 วัน สำหรับกิจกรรมวันปฐมนิเทศประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร คณบดีคณะต่าง ๆ การให้ความรู้และการใช้ชีวิตในรั้ว มทร.ธัญบุรี โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย Show and share Rmutt alumni การเล่าเรื่องประสบการณ์ของศิษย์เก่า กิจรรมสันทนาการ โดยชมรมสันทนาการ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มอบตัวเป็นศิษย์ ขบวนอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2567 สำหรับบายศรีสู่ขวัญ ฉุยฉายสู่ขวัญธัญบุรี อำนวยการสร้างสรรค์ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ออกแบบผลงานและควบคุมการจัดทำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร สนหอม หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่า นายธีร์คณาธิป ไพรฑูรย์ สร้างสรรค์ผลงานโดย นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมศิลปประดิษฐ์สร้างสรรค์ สโมสรนักศึกคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกทุกๆคณะ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร สนหอม หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เผยว่า บายศรีสู่ขวัญ ฉุยฉายสู่ขวัญธัญบุรี ได้รับแรงบันดาลใจจาก เครื่องแต่งกายของนางรำ ฉุยฉายพราหมณ์ ซึ่งเครื่องแต่งกายฉุยฉายที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะใช้โทนสีขาวเป็นหลักซึ่งสีขาวนั้นหมายถึง ความบริสุทธิ์ สันติภาพ ความสงบสุข ความดี ความเรียบร้อย เรียบง่าย ความสะอาด ความไร้เดียงสา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมายที่ดีทั้งสิ้น เลือกใช้สีขาวเป็นสีหลักในการสร้างสรรค์บายศรีสู่ขวัญต้นนี้ ส่วนที่เป็นสีม่วงนั้น เปรียบเสมือน เครื่องประดับ มีความหมายที่สื่อถึงจิตวิญญาณ ความสูงส่ง ความหรูหรา การเฉลิมฉลอง ความใฝ่ฝันด้วยสติปัญญา บายศรีสำรับนี้ได้มีการออกแบบโครงสร้างแบ่งเป็น 8 ทิศ ดังกลีบดอกบัวที่มีอยู่ในตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีความหมายว่า มรรคมีองค์ 8 หนทางแห่งการดับทุกข์และในทุกๆมุมได้มีการนำตรามหาวิทยาลัยมาเป็นเครื่องประดับในบายศรีทั้ง 8 มุม ซึ่งเป็นเข็มกลัดที่อยู่ในชุดครุยวิทยะฐานะวันที่นักศึกษาทุกคนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น ซึ่งบ่งบอกว่าวันนี้เป็นวันแรก ก้าวแรกที่ได้พบกันและจะพบกันจนวันสุดท้ายของการศึกษาและวันที่นักศึกษาและเหล่าคณาจารย์ได้ภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้


โดยบายศรีต้นนี้ได้บรรจงสร้างสรรค์ อย่างปราณีตและงดงามมีการใช้วัสดุ ดอกไม้ ใบไม้สด ผสมผสานนวัตกรรมดอกไม้ประดิษฐ์แบบปราณีตศิลป์ด้วยเทคนิคการร้อย การติด การเย็บ ที่สื่อถึงความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์ของครูอาจารย์ พี่ น้อง และศิษย์เก่าที่ร้อยเรียงเกี่ยวพันเป็นลูกราชมงคลแห่งนี้ โดยใช้ระยะเวลากว่า 150 ชั่วโมง เป็นการร่วมมือร่วมใจ จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ตั้งใจนำมาต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ลูกบัวสวรรค์รุ่นที่ 50 ทุกคน ณ ที่นี้

.

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี รายงาน

Next Post

มกธ. - SME D Bank จับมือร่วมลงนาม MOU พร้อม 3 องค์กรภาครัฐ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs พร้อมเข้าสู่แหล่งทุนควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Fri Jun 21 , 2024
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ศ.ดร.บังอร […]