มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ 2567 อีก 4 สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ 2567

เปิดรับ 4 สาขา

  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  •  สถิติประยุกต์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ – เทคโนโลยีเครื่องมือวัด
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ – นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 549 4156

Next Post

มทร.ธัญบุรี และสนง.วัฒนธรรมปทุมธานี ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดใหญ่ ‘พิธีไหว้ครูปี่พาทย์’

Thu Jun 27 , 2024
  จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดใหญ่ในพิธีไหว้ครูปี่พาทย์จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ […]