‘โยนลูกรักษ์’ สายใยถักทอรับน้องสู่ 11 สาขาวิชาศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี

ขบวนแก่ลูกรักษ์ของเฟรชชี่จาก 11 สาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เคลื่อนขบวนไปสักการะบูชา สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมรถแห่เคลื่อนที่ สร้างความสนุกสนานให้กับนักศึกษาภายในขบวนและผู้พบเห็น เป็นกิจกรรมรับน้องเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ “โยนลูกรักษ์” ซึ่งได้สืบทอดกันมาตั้งปี 2546 เป็นการรับน้อง รุ่นสู่รุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เผยว่า กิจกรรมการโยนลูกรักษ์ ทางสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่ของคณะ เป็นกิจกรรมเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสวยงามและยึดหลักความสามัคคีของเหล่าบรรดารุ่นน้องและรุ่นพี่ รวมถึงอาจารย์ ของทั้ง 11 สาขาวิชาที่สืบทอดกันมา ‘ลูกรักษ์’ หมายถึง ลูกศิษย์อันเป็นที่รัก            ของครูบาอาจารย์ และมีคานลูกรักษ์ ที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งคานลูกรักษ์ต้องเป็นเสาคาน 4 เสา ในการโยนลูกรักษ์ของตนเองต้องโยนให้ข้ามเสาที่ตั้งไว้จนเกิดเป็นสายใยถักทอประสานไปมาจาก 1 เส้น เป็น 2,3,4 จนเกิดเป็นโครงสร้างสานใยที่แน่นหนา สวยงามเกิดจากลูกรักษ์ทั้งหมดได้มาประสานเป็นหนึ่งเดียวคือนักศึกษาใหม่ทั้ง 11 สาขาวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์
“ซันเดย์” นางสาวกมลชนก อายุยืน เล่าว่า ตื่นเต้นกับกิจกรรมนี้มาก ไม่เคยเข้าร่วมการรับน้องมาก่อน วันนี้สนุก ตอนโยนลูกรักษ์ มีกลัวโดนหัวเพื่อน แต่เมื่อโยนพร้อมกันสนุกดี ได้เจอเพื่อนต่างสาขาด้วย สำหรับเพื่อน ที่มาจากโรงเรียนเดิมอยากให้หาเพื่อน ๆ เป็นเพื่อนเรียนเป็นเพื่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตนักศึกษา
ทางด้าน “เตอร์” นายกฤษณะ พันธุ์ไม้งาม เล่าว่า กิจกรรมเริ่มด้วยพี่ ๆ พาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างที่เดินมีเพลงฟัง เพื่อน ๆ เต้นสนุกมาก ทำให้อาการเหนื่อยหายไป การโยนลูกรักษ์เป็นกิจกรรมรับน้องของคณะที่ดี เป็นการสื่อถึงความสามัคคีในคณะ ซึ่งมีความเชื่อที่ว่า ต้องโยนให้ข้ามจะได้เรียนจบ เพื่อน ๆ ทุกคนตั้งใจในการโยนกันมาก เส้นใยของลูกรักษ์ที่โยนไปพันกันบนคานสีสันสวยงาม
โดยกิจกรรมการโยนลูกรักษ์ รับน้องเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมการแห่ลูกรักษ์    การเคลื่อนขบวนไปสักการะบูชายังสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยภายในขบวนประกอบไปด้วยเครื่องสักการะบูชา พานขนมหวาน พานผลไม้ เมื่อแห่ไปรอบมหาวิทยาลัยแล้ว กลับมายังคณะเพื่อเข้าสู่พิธีสักการะบูชาพระพุทธรูปประจำคณะฯ และองค์เทพประจำคณะ คือ องค์พ่อพระวิษณุกรรม ทำพิธีถวายเครื่องสังเวย เมื่อเสร็จพิธีถวายเครื่องสักการบูชา เข้าสู่โยนลูกรักษ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นคนโยนลูกรักษ์ลูกแรก ต่อด้วยผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องอธิษฐานและสัญญาก่อนโยนไปยังคาน ระหว่างนั้นวงดนตรีเล่นเพลงประกอบ โดยมีความเชื่อจากรุ่นพี่ว่าถ้าโยนไม่ข้ามจะเรียนไม่จบ
ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี รายงาน

Next Post

วิศวะ มกธ. ร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ “Upskill-Reskill อว. for EV”

Wed Jul 3 , 2024
  วิศวะ มกธ. ร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ “Upskill-Reskill อว. for EV” สนองนโยบายกระทรวง อว. […]