นักศึกษาต่างชาติ ม.รังสิต ลงมือประดิษฐ์และร่วมกิจกรรมวันประเพณีลอยกระทง

 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์กระทง และร่วมกิจกรรมลอยกระทง นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาความรู้ทั่วไปของวิทยาลัยนานาชาติ

 

 

#

 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์กระทง และร่วมกิจกรรมลอยกระทง นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาความรู้ทั่วไปของวิทยาลัยนานาชาติ

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ได้รับแต่งตั้ง นั่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Wed Nov 29 , 2023
   ” ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย “ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” […]