รีวิว! หนังสือ “ปฏิรูปตำรวจ” และ “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต บทเรียนจากมหาวิทยาลัยรังสิต” โดย รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

 

ย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้ ในวงการตำรวจคงได้ทราบข่าวว่า รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล นายตำรวจนักวิชาการผู้ซึ่งสร้างผลงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้มากมาย ได้ยื่นใบลาออกจากการทำหน้าที่อาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ แม้บทบาทในรั้วสีกากีจะยุติลง แต่อุดมการณ์และความตั้งใจที่จะสานต่อเกี่ยวกับการปฏิรูประบบงานตำรวจยังคงอยู่ รวมทั้งยังทำหน้าที่ในบทบาทนักวิชาการที่ให้ความรู้และแนวคิดทางด้านอาชญาวิทยากับการนำไปใช้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และล่าสุดกับภารกิจในบทบาทใหม่ของ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเข้ามาดูแลในส่วนงานสำนักงานตำรวจแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม และในบทบาทของนักอาชญาวิทยา ก็ได้แสดงมุมมองผ่านสื่อมวลชนมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ในยามที่สังคมเกิดคดีอาชญากรรมต่างๆ

จากองค์ความรู้ ถ่ายทอดสู่ตัวอักษรเพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรตำรวจเพื่อให้เท่าทันต่อสภาพปัญหาอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป จึงเป็นที่มาของหนังสือ 2 เล่ม ผลงานเขียนโดย รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

หนังสือ “ปฏิรูปตำรวจ” ได้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น หนังสือ บทความทางวิชาการ งานวิจัย รวมทั้งศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายๆ ประเทศทั่วโลก เหมาะแก่นิสิต นักศึกษา นักเรียนนายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเพื่อจะได้ทำความเข้าใจปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองกับการบังคับใช้กฎหมายภายใต้บริบทของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน

หนังสือ “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต บทเรียนจากมหาวิทยาลัยรังสิต” โดยมีการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับชุมชน และแนวทางการสืบสวนหาตัวคนร้ายกรณีที่ได้เข้ามาก่อเหตุภายในมหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งกล่าวถึงแนวคิดการจัดโครงสร้างองค์กรสมัยใหม่ และการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจาก รปภ.เปลี่ยนมาเป็น ตร.ม.ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การทำงานของตำรวจมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการกับสภาพปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดูแลความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ คุณศิริลักษณ์ โรมพันธ์ โทร. 087-002-3320 หรือที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 2 ตึก 9 มหาวิทยาลัยรังสิต หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่เพจ : RSUBOOKCENTENTER

 

#https://edu-today.com/

Next Post

โดรนไทย ดังไกลทั่วโลก สรุปผลงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับปี 2023 กวาดรางวัล 9 ประเทศ เตรียมงานใหญ่ปี 2024

Mon Dec 25 , 2023
  หลังจากที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำโดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมฯ จากการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]