ม.รังสิต จัดกิจกรรม ANATOMY CAMP กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 9

 

หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนมัธยมปลาย และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ANATOMY CAMP กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อาคาร 4/2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเปิดรับจำนวนจำกัด (ขอสงวนสิทธิในการปิดรับสมัคร หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายมนุษย์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาโครงสร้างต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ผ่านชิ้นส่วนอวัยวะ ร่างอาจารย์ใหญ่ โมเดล หุ่นจำลอง โครงกระดูก ฯลฯ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนรู้ครบทุกระบบ ได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทั้งร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sciencersu.com/anatomy หรือติดต่อ อ.ดร.ณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1415 email : nattpawit.k@rsu.ac.th

 

#https://edu-today.com/

Next Post

วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ปักหมุดปั้น “ผู้นำยุคใหม่” ก้าวทันโลกการเปลี่ยนแปลง

Wed Jan 24 , 2024
  วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต พร้อมปั้นผู้นำยุคใหม่ที่มีทั้ง Soft Skills และ Mindset ที่ดี กับคลาสเรียน […]