ม.รังสิต รับสมัครน้อง ม.ปลาย ร่วม Workshop เขียนบทซีรีส์ “หัวใจจะวาย ss.2”

 

สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครน้องนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกิจกรรม Workshop เขียนบทซีรีส์ “หัวใจจะวาย ss.2″ นอกจากนี้ ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “ซีรีส์วาย” จากปลายปากกา สู่หน้าจอ วิทยากรโดย คุณสายพิรุณ ไชยเชียงพิณ เจ้าของผลงานเขียนบทซีรีส์วายชื่อดัง อาทิ My Bromance พี่ชายเดอะซีรีส์ The Reminders เพราะคิดถึง และ Love Sick the Series ss.2 เป็นต้น และทีมงานวิทยากรจากอาจารย์ในสาขาวิชาการเขียนบทฯ ร่วมให้ความรู้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องโรงภาพยนตร์ (ชั้น 2) อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  โดยมีค่าใช้จ่ายการสมัครคนละ 100 บาท รับจำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับฯ ม.รังสิต

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

อธิการบดี มศว ชื่นชม โขนเด็ก รามเกียรติ์ ชุดศึกอินทรชิต สืบสานมรดกชาติ

Tue Feb 13 , 2024
                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) […]