ม.รังสิต ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท รีเกล อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยมี Mr. Josef George Schedler คณบดีวิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้และ ผศ.ดร.นพปฎล ธาระวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ บริษัท รีเกล อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุมพล ชฎาวัฒน์ ตำแหน่ง Managing Director และ คุณนันทวัน ชฎาวัฒน์ ตำแหน่ง Assistant Managing Director บริษัท รีเกล อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด ร่วมลงนามดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้อง Atrium 2 อาคารพระพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

ม.รังสิต ขอเชิญร่วมเสวนา “อันตรายจากวัคซีน Covid-19  ร้ายแรงกว่าที่คิด” 3 พ.ค.2567

Mon Apr 29 , 2024
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาเรื่อง “อันตรายจากวัคซีนโควิด-19 […]