ม.รังสิต ขอเชิญร่วมเสวนา “อันตรายจากวัคซีน Covid-19  ร้ายแรงกว่าที่คิด” 3 พ.ค.2567

 

          วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาเรื่อง “อันตรายจากวัคซีนโควิด-19 ร้ายแรงกว่าที่คิด” และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับภาวะ Long Covid-19 และผลกระทบจากวัคซีน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

          ภายในงาน เวลา 10.00-13.00 น. พบกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้คำปรึกษาและรักษาเบื้องต้น ภาวะลองโควิด และผลกระทบจากวัคซีน Covid-19 ด้วยการบูรณาการ ศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และธรรมชาติบำบัดฟรี  เวลา 13.00-17.00 น. การเสวนาหัวข้อ “อันตรายจากวัคซีน Covid-19  ร้ายแรงกว่าที่คิด” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

 

#https://edu-today.com/

Next Post

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2566” ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์

Mon Apr 29 , 2024
  เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2566 โดยหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว […]