RIO ม.รังสิต จัดบรรยายพิเศษ กิจกรรม “RSU BUDDY TRAINING 2024”

 

                    สำนักนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัด RSU BUDDY TRAINING 2024 ให้ความรู้ และแนะนำเกี่ยวกับโครงการ RSU BUDDY 2024 ในหัวข้อ How to be best buddy of RSU โดย อาจารย์วรพล มหาแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้อง 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

#https://edu-today.com/

Next Post

‘ดวงฤทธิ์’ ประชุมร่วมวุฒิสภาญี่ปุ่น เปิดมุมมองด้านเด็กและเยาวชน

Tue Jul 2 , 2024
  รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ […]