ม.รังสิต ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัทหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น ในประเทศไทย

            ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Mr. Kurabayashi Yoshihito, Director & Managing Editor, Bangkok Shuho International Co.,Ltd.  และผู้บริหารจากบริษัทหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นในประเทศไทย ในการเดินทางเยี่ยมชมการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ และร่วมพูดคุย สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน การทำกิจกรรม การฝึกงานสหกิจ การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือในต่างประเทศ  ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ อาจารย์วรพล มหาแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์อัจฉรา โหตรภวานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

#https://edu-today.com/

Next Post

ก้าวสู่มืออาชีพ! สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

Thu Jul 13 , 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 […]