ทันตแพทย์ ม.รังสิต ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ฟรี

 

            วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เทศบาลตำบลหลักหก จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ประชาชนมารับบริการสุขภาพช่องปากที่คลินิกทันตกรรม วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ทันตสุขศึกษา แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารสวนสุนันทา รับโล่เชิดชูเกียรติ การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย

Sat Aug 12 , 2023
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]