ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

 

          ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ร่วมด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในการเดินทางเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยรังสิต และ RSU Vista golf  และหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยน เป็นต้น ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.คำลือชา นวลสวรรค์ รศ.ดร.ทองเพ็ด จันทะนิวงศ์ ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเศรษฐศาสตร์  และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้นักศึกษาผู้อบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่น 4 วิทยาลัยทองสุข

Sat Sep 9 , 2023
นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้นักศึกษาผู้อบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่น 4 วิทยาลัยทองสุข ในวันที่ 9 กันยายน […]