สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความร่วมมือ Pu’er Campus ,Yunnan Agricultural จากจีน พร้อมศึกษาดูงาน 

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pu’er Campus ,Yunnan Agricultural University, Yunnan – China ในการเดินทางเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน ณ ห้องประชุม อาคารศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต
             เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Pu’er Campus, Yunnan Agricultural University ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและคณะนวัตกรรมเกษตร หลังจากนั้นได้ร่วมหารือและลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ณ ศาลากวนอิม โดยมี ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
#https://edu-today.com/

Next Post

ทีมบัญชี ม.รังสิต คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขัน Thailand Accounting Case Competition 2023

Thu Sep 21 , 2023
  นักศึกษาคณะบัญชี และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ (ครั้งที่ 7) ประจำปี […]