ม.รังสิต ชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรม หัวข้อ “MINI = MORE” #น้อยแต่มาก

 

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ “MINI = MORE” #น้อยแต่มาก โดยแบ่งเป็นประเภทนักเรียน และนักศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง สนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มิติทางจิตใจอันดีงาม การมีวินัย จิตอาสา ความกตัญญู พอเพียง สุจริต และเข้าใจคุณค่าในตัวเองอย่างมีสติ ส่งผลต่อเนื่องถึงสังคมที่เข้มแข็งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรวมทีม โดยมีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน (1 ทีมสามารถส่งได้ 1 ผลงาน) และสามารถส่งผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผลิตขึ้นได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาทีเท่านั้น (รวมเครดิต)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-997-2200 ต่อ 3921 หรือ Facebook Fanpage : สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

 

#https://edu-today.com/

Next Post

ผลวิจัยชี้คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ "Evolve Digital" ของเคมบริดจ์ ช่วยสร้างแรงจูงใจและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

Mon Oct 30 , 2023
  ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยที่จัดทำขึ้นในประเทศญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นว่า คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Evolve Digital ของเคมบริดจ์ สามารถสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี Evolve Digital คือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เต็มรูปแบบซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ […]