นศ.รุ่น 1 รุ่น 2 ป.เอก ม.ศิลปากร ร่วมยินดี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนนักศึกษา ป.เอก รุ่น 1 และ ผู้แทนนักศึกษารุ่น 2 เข้าแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566

 

#https://edu-today.com/

Next Post

KIIT ประกาศให้ความช่วยเหลือเรื่องงานและการศึกษาแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนกันในรัฐโอริสสาของอินเดีย

Fri Jun 9 , 2023
สถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกาลิงคะ (KIIT) ซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ในเมืองภุพเนศวร รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย ประกาศให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนกันในเขตบาลาซอร์ ทางตะวันออกของรัฐโอริสสา เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยการจ้างงานสมาชิก 1 คนในครอบครัว และให้บุตรของผู้เสียชีวิตได้เรียนฟรี […]