มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน เปิดให้ทุนม.6ที่ต้องการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2567 ในสถานศึกษาของรัฐบาลไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.forneedystudents.org/…/apply_scholarship2567/

Next Post

นักกีฬาหมากกระดาน คว้าทองแรกให้ทัพลูกพระนาง ศึกกีฬาปัญญาชน "นนทรีเกมส์ 67"

Thu Feb 1 , 2024
นักกีฬา สวนสุนันทา “คว้าเหรียญทองแรก” ในนนทรีเกมส์ 2567 นายอดุลวิทย์ สุธีกาญจโนทัย และ นายวชิรสิทย์ สำราญพันธ์ […]