ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวนให้นักเรียนไทย ไปศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาโท ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก

รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษา Manaaki New Zealand Scholarships 2024 ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์แบบเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนไทย โดยในปีนี้ทางโครงการมอบทุนให้นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาโท ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนเต็มจำนวน ซึ่งครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าย้ายถิ่นฐาน ประกันสุขภาพ และอื่นๆ 

Manaaki New Zealand Scholarships เป็นโครงการทุนการศึกษาโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบให้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ โดยจุดมุ่งหมายให้ผู้รับทุนการศึกษา นำทักษะความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศบ้านเกิด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีหลังเรียนจบ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง ใน 11 แห่งของสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ในปีการศึกษา 2025 สำหรับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดขอรับทุนได้   อาทิ   

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate Change and the Environment)

การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)

ความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตร (Food Security and Agriculture)

พลังงานทดแทน (Renewable Energy)

ธรรมาภิบาล (Governance) 

ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance)

วิศวกรรมโยธา (Civil engineering )

ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness)

วิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural science)

เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural technology)

เทคโนโลยีการอาหาร (Food technology)

และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ที่สนใจสมัครและต้องการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านสาขาความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตร (Food Security and Agriculture) ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) และ พลังงานทดแทน (Renewable Energy) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครที่ www.nzscholarships.govt.nz

Next Post

“ศ.ดร.บังอร” มอบเงินอัดฉีดทัพนักกีฬา มกธ. 15.4 ล้านบาท พร้อมฉลองแชมป์ยิ่งใหญ่คว้าเจ้าเหรียญทอง 5 สมัยซ้อน “กีฬาปัญญาชน 49”

Thu Feb 8 , 2024
  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬา พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลอัดฉีดรวม 15,485,000 บาท […]