สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำอินโดนีเซีย เปิดให้ทุนเรียนปริญญาตรี-โทและโครงการแลกเปลี่ยน

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของอินโดนีเซียเปิดรับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษา 4 ประเภท โดยเป็นทุนระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รวมทั้งเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

          1. Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung สถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชนที่มี ความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้รับทุนระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนทางออนไลน์ได้ที่ https://international-student.itenas.ac.id/cahayascholarship

2. Universitas Indonesia (UI) สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐที่ติดอันดับสูงสุดในอินโดนีเซีย เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ดังนี้

          2.1 ทุนการศึกษา UI GREAT สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่ https://international.ui.ac.id/ui-great/

          2.2 ทุนการศึกษา UI Shine สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีโครงการแลกเปลี่ยนกับ Universitas Indonesia และประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 เมษายน 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่ https://international.ui.ac.id/ui-shine/

ข้อมูล : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Next Post

โควตาเพื่อคนมีความสามารถพร้อมโครงการ #ทุนเพชรสุนันทา สมัครมาพัฒนาศักยภาพกันได้วันนี้ที่ สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Thu Feb 15 , 2024
สวนสุนันทาเปิด #รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) รอบที่ 2 (Quota) เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เรียนฟรีกับโครงการ […]