ก.พ.เปิดให้ทุนข้าราชการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ)

รายละเอียด

กรอบหลักสูตร: การสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Communication & Engagement) การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development) การปฏิรูป/ปรับเปลี่ยนราชการสู่อนาคต (Transformation to the Future) การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม (Disciplines, Moral & Ethics) การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารเชิงกลยุทธ์ Digital Transformation ภาวะผู้นำ

ทุนที่จัดสรร จำนวน 10 ทุน

เป็นทุนลักษณะสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนก่อน (First Come First Serve)

เริ่มรับสมัคร: 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567

ผู้ประสงค์สมัครสามารถลงทะเบียนที่ ระบบทะเบียนกลาง

และคลิกที่แถบเมนู “ทุนฝึกอบรม/ศึกษา” จากนั้นให้คลิกที่คำว่า “สมัคร” ที่แสดงภายใต้ชื่อ

“ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

ประกาศรับสมัครทุน Competency-based 

Next Post

คว้าโอกาสด่วน "สวนสุนันทา" ยื่น Portfolio รับ 4,314 ที่นั่ง ถึง 15 ต.ค.นี้

Thu Oct 12 , 2023
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง  […]