มีทุนเรียนฟรี! National Yang Ming Chiao Tung University รับเรียนต่อป.โทและเอก หลักสูตร International Health Program

National Yang Ming Chiao Tung University กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกในหลักสูตร International Health Program
✨โปรแกรมนี้สามารถสมัครทุน ICDF ได้✨

🎊Admission Fall 2024
Program Features
The Program seeks to train Students with interests in international health issues and equip them with capabilities in dealing with complex challenges in public health affecting various societies.

📌ช่วงเวลาการรับสมัคร : 20 ธันวาคม 2023 – 15 มีนาคม 2024
📌รายละเอียดเพิ่มเติม : https://oia-sys.nycu.edu.tw/…/index/index/applyParam/glcnt
📌รายละเอียดทุน ICDF : https://www.icdf.org.tw/wSite/np?ctNode=31561&mp=2

📍สอบถามเพิ่มเติม Email: ihp@nycu.edu.tw

————————————
ทุน ICDF ประจำปี 2024
🟢 ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 ธันวาคม 2566 ถึง 15 มีนาคม 2567
🟢 รายละเอียดทุนสนับสนุน
✔️ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class tickets)
✔️ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย)
✔️ค่าเล่าเรียนและหน่วยกิต
✔️ค่าประกันสุขภาพ
✔️ค่าหนังสือเรียน
✔️เงินสนับสนุนรายเดือน:
– ปริญญาโท เดือนละ NT$18,000
– ปริญญาเอก เดือนละ NT$20,000

🟢 คู่มือการสมัครทุน
https://www.icdf.org.tw/wSite/DownloadFile?type=attach…

🟢 เว็บไซต์ ICDF
https://www.icdf.org.tw/wSite/ct?xItem=12505&ctNode=31562

Next Post

ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมยินดี ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

Fri Dec 15 , 2023
                    […]