มีทุนเรียนฟรี! คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

รายชื่อหลักสูตร ป.โท
https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/cur_open_list.php?Level=m

รายชื่อหลักสูตร ป.เอก
https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/cur_open_list.php?Level=d

ผู้สนใจสามารถสมัคร online ได้ที่ website บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล https://graduate.mahidol.ac.th/

ที่มา https://www.sirirajgrad.com/

Next Post

มหาวิทยาลัยเกริกจัดงานสัมมนาสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาจีน-อาเซียน

Mon Dec 18 , 2023
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกริกจัดงานสัมมนาสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาจีน-อาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระดับนานาชาติ: การส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาและความสามารถในการประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา” ศาสตราจารย์ ดร.กระแส […]