รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเปิดให้ทุนการศึกษา เรียนระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่งของประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลามเปิดให้ทุนการศึกษาในโครงการ “The Government of Brunei Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam” ประจำปีการศึกษา 2024/2025

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียนหลักสูตรระดับอนุปริญญา (Diploma), ปริญญาตรี (Undergraduate Degree) และปริญญาโท (Postgraduate Master’s Degree) ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่งของประเทศ

Universiti Brunei Darussalam (UBD)
Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
Universiti Teknologi Brunei (UTB)
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB)
Politeknik Brunei (PB)​

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมทุกอย่าง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)
ค่าครองชีพเดือนละ BND$ 500
ค่าอาหารเดือนละ BND$ 150
ค่าหนังสือเรียนปีละ BND$ 600
ที่พักในหอของมหาวิทยาลัย
ค่าขนส่งกระเป๋ากลับประเทศเมื่อเรียนจบ
ค่าประกันต่างๆ ตลอดโครงการ

คุณสมบัติผู้ขอทุน

คนไทยมีสิทธิสมัครขอทุนนี้ได้ โดยกรณีสมัครหลักสูตรอนุปริญญา หรือ ป.ตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2024
กรณีสมัครหลักสูตร ป.โท ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2024
มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
GCE ‘O’ Level : credit 6
IGCSE English : grade C
IELTS : 6.0
TOEFL : ขั้นต่ำ 550 คะแนน
มีคุณสมบัติอื่นๆ ตรงตามข้อกำหนดของสาขาที่สมัครเรียน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx

Next Post

พาไปส่อง! ผลงาน Project : Creative space สุดเจ๋ง ของ DEK Interior Design SPU

Thu Jan 11 , 2024
  พอใกล้จะถึงงาน Bangkok Design Week 2024 ที่จะมีหลายๆกิจกรรมเกิดขึ้น ในย่านวงเวียนใหญ่-ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครแล้ว […]