กรมวิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ  ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมหารือต่อยอดความร่วมมือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม 2566  อาจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา  คณบดี และ อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้รับเกียรติจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข    และนำไปพัฒนางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น ต่อยอดไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยต่างๆ  ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข

ในการประชุมครั้งนี้มี ผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนกว่า 20 หน่วยงาน และคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  ที่สำคัญยังเป็นการเตรียมการเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ต่อไปอีกด้วย

 

ข่าวโดย : งานสื่อสารองค์กร SCI_next

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดหลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

Sat Sep 2 , 2023
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรคว่า หลักสูตรล่าสุดของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก […]