ชวนโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยม และอาชีวะ ร่วมประกวดรางวัล SEAMEO – Japan ชิงทุนพร้อมไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น


ขอเชิญโรงเรียนสมัครประกวดรางวัล SEAMEO – Japan Education for Sustainable Development (ESD) 
Award ประจำปี 2566 ชิงทุนและโอกาสคว้าตั๋วไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับใบสมัครถึง 15 สิงหาคมศกนี้


องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดการประกวดรางวัล SEAMEO – Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “Promoting Environmental Education through Utilizing Renewable Energy”

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนและการหาความรู้ ทักษะ แนวคิดและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต กระตุ้นให้โรงเรียนและชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่นถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในการลดผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนข้อริเริ่มและ แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการสอนและเรียนรู้ปฏิบัติ ผ่านโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอขอเชิญชวนสถานศึกษาของรัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา รวมถึงระดับอาชีวศึกษา ไม่เกินระดับเกรด 12 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ https://link.seameo.org/2023SEAMEOJapanESDAward/submission

พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรม/โครงการ ในรูปแบบคลิปวีดิทัศน์ ความยาว 3 นาที

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สถานศึกษาที่สนใจจะต้องส่งผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://link.seameo.org/2023SEAMEOJapanESDAward 

เอกสารแนบ
01-รายละเอียดการประกวด Info Note
02-ใบสมัคร Submission Form

อ่านเพิ่มเติม : http://th.interscholarship.com/somkiat2013/5102

Next Post

ม.รังสิต จัดกิจกรรม Joint Master Programmes Fair ร่วมงาน..ฟรี

Wed Jul 12 , 2023
              RSU Study Abroad วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Joint Master Programmes Fair แนะแนวเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ […]