นศ.จีน สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.เอก ม.ศิลปากร ผ่าน 7 คน

               นักศึกษาจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร แสดงศักยภาพสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ, ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองศาสตราจารย์, ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม และ. ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีอาจารย์ Chen Yuanyuan เป็น ล่าม ภาษาจีนในการสอบ
โดยนักศึกษาจีน ที่สอบผ่านมารายนามดังนี้
1. Mrs. Shujing Ren
2.Mr.Jingshuo Huang
3.Mrs. Mailing An
4.Mrs. Lizhi Liu
5.Mr. Xiang Gao
6.Mr.Zhipeng Jing
7.Mr. Xuanmin Zhu
#https://edu-today.com/

Next Post

ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว ผนึกกำลัง ส.บาสสามคน ลงนาม MOU ร่วมพัฒนากีฬาบาสเกตบอล

Wed Sep 6 , 2023
               เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2566 […]