ม.ศิลปากร ร่วมเผยแพร่ คีตะมวยไทย ในการอบรมของกรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิมวยไทย ให้ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คนสังกัดศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้นำการออกกำลังกาย คีตะมวยไทย

                  เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร นายกรณิศ บัวจันทร์ ผอ.สำนักนันทนาการและการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย นายส่องแสง ปทะวานิช ประธานมูลนิธิมวยไทย ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการออกกำลังกาย ( คีตะมวยไทย ) ในระหว่างวันที่ 15 – 19 พ.ค.66 ให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ในสังกัดศูนย์กีฬาในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร โดยตลอด 5 วันในกิจกรรมดังกล่าว วิทยากรจากมูลนิธิมวยไทย และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะต่อยอดส่งมอบองค์ความรู้ให้ผู้อบรมทั้ง 50 คน ตั้งแต่ความเป็นมาของคีตะมวยไทย , การให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา , หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับเพศและวัยต่างๆ , ทักษะแม่ไม้มวยไทย เพื่อนำมาใช้ในการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และการทดสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน
               สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการออกกำลังกาย ( คีตะมวยไทย ) เกิดจากแนวความคิดของ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการต่อยอดในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อสร้างบุคคลากรของกรุงเทพมหานคร ให้มีความชำนาญในการเป็นผู้นำการออกกำลังกาย ( คีตะมวยไทย ) เพราะกรุงเทพมหานครกำลังผุดโปรเจ๊คส์ใหญ่ การออกกำลังกายด้วย “คีตะมวยไทย” ด้วยจำนวนบุคคลากรมากที่สุด เพื่อยันทุกเป็นสถิติโลกลงกินเนสส์บุ๊คต่อไป
#https://edu-today.com/

Next Post

' มทร.ธัญบุรี ' รับตรง TCAS4 - Direct Admission เริ่ม 28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 66

Tue May 16 , 2023
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS4 – Direct Admission […]