ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ย้ำความพร้อมหลักสูตรทันสมัย คณาจารย์มืออาชีพ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) โดย สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ SPU BELIEVE IN YOU โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 10 คณะ วิทยาลัย กว่า 9,000 คน จำนวน รอบ วัน ระหว่างวันที่ – 11 มิถุนายน 2566

ในการนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ,รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี ,อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ,ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และกล่าวย้ำความพร้อมด้านมาตรฐานหลักสูตรการเรียนที่ทันสมัย ความพร้อมของคณาจารย์มืออาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลนักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมไว้สำหรับนักศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทุกคณะทุกระดับด้วย ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศฯดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องบัวหลวงแกนรด์รูม ชั้น อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ทางด้าน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า เพราะเรารู้ว่าการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องใหม่ของชีวิต วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แต่ละปี จึงเป็นการเล่าเรื่องชีวิตและกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านการแสดงของรุ่นพี่ที่พร้อมใจมาร่วมถ่ายทอดและต้อนรับรุ่นน้อง มีความบันเทิง ความสนุกที่แฝงด้วยการแนะนำน้อง การร้อยเรียงเรื่องถูกออกแบบมาด้วยความเข้าใจทำให้ 2 ชั่วโมงในหอประชุมผ่านไปอย่างรวดเร็ว

และมีอธิการบดี มากล่าวต้อนรับในช่วงสุดท้ายของงาน และต้องขอขอบคุณทีมนักศึกษารุ่นพี่ทุกคน จากทีม Sim Agency คณะนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการสร้างสรรค์งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกกิจกรรม Event ใหญ่ 6 รอบ 3 วัน ที่มหาวิทยาลัยมอบความไว้วางใจและจ้างทีมSimAgency คณะนิเทศศาสตร ให้เป็นผู้ดำเนิการ ทีมนี้เก่งขึ้นเป็นมืออาชีพทุกปี และเป็นเวทีให้นักศึกษามาแสดงศักยภาพทั้งงานเบื้องหน้า และงานเบื้องหลัง งานใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศกว่า 9,000 คน

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่66 #FRESHY66 #Dek66 #Dek67 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง  

 

#https://edu-today.com/

Next Post

เด็กนิเทศ สวนสุนันทา ชนะเลิศ Digilife Tik Tok idal Challenge 2023 สุดยอด TikTok ครีเอเตอร์หน้าใหม่

Thu Jun 15 , 2023
นักศึกษาประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Digilife Tik Tok idal Challenge 2023 […]