สวนสุนันทา ร่วมมือ ไทย ไลออน เมนทารี่ หนุนนักศึกษาพร้อมทำงานทันทีหลังเรียนจบ

สวนสุนันทา จับมือ ไทย ไลออน ส่งเสริมอนาคตนักศึกษาจบไปมีงานทำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บริษัท ไทย ไลออน เมนทารี่ จำกัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถเข้าทำงานได้จริงหลังจบการศึกษา อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางด้านบุคลากรและทางบริการวิชาการ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ณ บริษัท ไทย ไลออน เมนทารี่ จำกัด
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Next Post

มทร.ธัญบุรี โชว์ผลสำรวจโครงการสหกิจ สถานประกอบการพอใจผลงานนักศึกษากว่า 90% อธิการบดี ยันพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนเพื่อประโยชน์สูงสุด

Thu Feb 22 , 2024
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้เริ่มโครงการนำร่องสหกิจศึกษาตั้งแต่ปี 2544 […]