ทีมแดดที่ดีคือแดดที่ส่อง เด็กสวนสุนันทา ชนะเลิศ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสวนสุนันทา นางสาวณัชชา บุญจันทร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวปริยากร อินทะสระ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และทีมแดดที่ดีคือแดดที่ส่อง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน” มิติด้านสังคม (People) จัดขึ้น ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative and Design Center : TCDC) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)
**สมาชิกในทีม
– นางสาวณัชชา บุญจันทร์
– นางสาวปริยากร อินทะสระ
– นางสาวบุญริย์ฎา ไพราม
*****************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th

Next Post

นวัตกรรม “เทคโนโลยีโฟมดูดน้ำมัน” ผลิตด้วยยางพาราและผักตบชวา ดักจับ ‘น้ำมัน’

Tue Mar 5 , 2024
2 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คิดค้นนวัตกรรม “เทคโนโลยีโฟมดูดน้ำมัน” ผลิตจากน้ำยางพาราและผักตบชวา ชูไอเดียเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการบำบัดน้ำ เผยจุดเด่น “โฟมยางดักจับเฉพาะน้ำมัน และสามารถใช้ซ้ำมากถึง 50 ครั้ง ส่วนน้ำมันที่ดักจับ […]