เด็กนิเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปวิดิโอ “SSRU Professional Contest 2024”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารยา แดนไธสง นางสาวลภัสลดา วันวัชรพงษ์ และนางสาวอินทิรา นามคำ นักศึกษาแขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย #วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ “คว้ารางวัลชนะเลิศ” รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จากการประกวดคลิปวิดิโอ ภายได้หัวข้อ “SSRU Professional Contest 2024 ผู้นำการสร้างมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้มอบรางวัล จัดขึ้นโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและต่อยอดทักษะความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Next Post

ฉุยฉายสู่ขวัญธัญบุรี ปฐมนิเทศบัวสวรรค์ รุ่น 50 สุดอบอุ่นกว่า 6,000 คน

Wed Jun 19 , 2024
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2567 จำนวนกว่า 6,000 คน แบ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศเป็น 3 วัน […]