สวนสุนันทา ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
– กิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการจิตอาสาทำความดี “ทุกยูนิตรวมใจ ชาว อว.”
– กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
– กิจกรรมจิตอาสาทำความดี “สวนสุนันทาร่วมใจรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย Big Cleaning Day”

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งได้ตกลงร่วมกันให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจัดงานเฉลิมพระเกียรติพร้อมกัน ในวันพุธ ที่10 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา

Next Post

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันตอบปัญหา “Chulalongkorn University Dental Academic Competition (CUDAC)” ฉลอง 84 ปี

Thu Jul 11 , 2024
                    […]