ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 “SMART UNIVERSITY” #สวนสุนันทา #วิทยาเขตสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด “SMART UNIVERSITY” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีกล่าวให้การต้อนรับนักศึกษา พร้อมแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้ชี้แจงว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา นอกจากนี้ ได้แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตสมุทรสงคราม และกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ สำหรับนักศึกษา ณ หอประชุมเบญจศิลาดล อาคารศรีสุนันท์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

.

.

Next Post

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” ประธานพิธีไหว้ครู ม.กรุงเทพธนบุรี อบอุ่นประทับใจ พร้อมจัด "รักน้อง" เสริมความสมานสามัคคี

Fri Jul 14 , 2023
  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ […]