สวนสุนันทา เปิดบ้านต้อนรับคณะสวป. ม.รามคำแหง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุวรรณา งามวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ดร.มนตรี ไทรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการฯ และกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำโดย อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล นายปิยวัฒน์ ปิ่นประชาสรร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย นางจิตสุมาน เลิกบางพลัด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สวป. และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ที่ได้มาศึกษาดูงานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ด้านงานทะเบียนการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถือโอกาสนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานห้องสมุดของทั้งสองมหาวิทยาลัย

.

Next Post

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

Fri Jun 9 , 2023
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ […]