“สวนสุนันทา” นำ GenEd พลิกโฉมการเรียนยุคดิจิทัล เปลี่ยนห้องสอน ให้เป็นห้องเรียน

🚩เปลี่ยนห้องสอน
ให้เป็นห้องเรียน

GenEd พลิกโฉมการเรียนรู้ Tranforming Learning with Flexibility

GenEd เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และทันยุคทันสมัย ในสถานการณ์ปัจจุบัน

เครื่องมือที่ GenEd พร้อมสนับสนุนผู้สอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น HyFlex Learning
และสร้างสื่อดิจิทัล ที่เป็นรูปแบบ Interactive Content
ด้วย “iSping , Classpoint”

ระบบการจัดการเรียนรู้ Platform ที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้ได้สะดวก และใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน Learner Friendly/User Friendly

ด้วย “FlexSpace”

GenEd จะสร้างชุมชนของการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ Online, Onsite, On demand
ให้กับทุกคน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

และที่สำคัญ GenEd จะเป็นหนึ่งฟันเฟืองเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

GenEd จะเป็น DNA ให้กับนักศึกษาสวนสุนันทา ด้าน Soft Skill

.

#GenEd
#SSRU

Next Post

ทุนประเทศอินโดนีเซีย เปิดรอบพิเศษ ให้เรียนระดับปริญญาตรี - โท - เอก

Wed May 17 , 2023
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC (มูลนิธิวากัฟอัลฮีดายะฮ์) เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี […]