SSRU JOB FAIR สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้นักศึกษา


วันที่ 25 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน SSRU JOB FAIR ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการเปิดโอกาสสร้างเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่นักศึกษาอีกด้วย ซึ่งภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีผู้ประกอบการธุรกิจร่วมจัดนิทรรศการเปิดรับสมัครงานกว่าพันอัตรา

Next Post

“ขอบคุณทุกคนที่รักและเมตตา” เบิร์ด ‘ธงไชย แมคอินไตย์’ ศิลปินแห่งชาติ 2565

Wed Aug 30 , 2023
กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศ 12 รายชื่อศิลปินแห่งชาติ 2565 “เบิร์ด ธงไชย” ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล […]