ไหว้ครู พร้อมมอบทุนการศึกษา “สวนสุนันทา” ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566  มีนักเรียนและนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 110 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 940,000บาท 

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 31สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารท่านเจ้าของทุน แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วม

ทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 นี้ มีนักเรียนและนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 110 คน แบ่งออกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 104 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 940,000บาท ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Next Post

มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเวทีรวมนักวิจัยระดับชาติ-นานาชาตินับร้อยนำเสนอในงาน NCOST - INCOST 2023

Sat Sep 2 , 2023
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference […]