สวนสุนันทา เตรียมนักศึกษา พร้อมก้าวสู่โลกการทำงาน

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบริษัท เอฟเอ็น เอดูคอน จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสมัครงาน การเขียน CV หรือ Resume ยังไงดี / เตรียมตัวสัมภาษณ์ยังไงให้ได้งาน
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ 5763 อาคาร 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสมัครงาน

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม พร้อมวุฒิบัตร🤎🤎
จำกัดเพียง 140 ที่นั่งเท่านั้น
▶️▶️ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/9s3HDbm3fhjQwjMx8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 021601530

Next Post

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

Sat Sep 9 , 2023
            ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ร่วมด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในการเดินทางเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยรังสิต และ RSU Vista […]