สวนสุนันทา เชิญร่วมงาน “วันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 131 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมงาน
“วันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 131 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู”

ในวันศุกร์ที่ 29 เกันยายน 2566
เวลา 07.00 – 12.00 น.
ณ อาคารสายสุทธานภดล และหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Next Post

รพ.จุฬาฯ รวมสุดยอดคุณหมอ 320 ท่านจากทั่วโลก ร่วมประชุมวิชาการ Association for Haemophilia and Allied Disorders - Asia Pasific (AHAD-AP)

Mon Sep 25 , 2023
  ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประธานร่วมกับ Prof Alok […]