รอบที่ 1 วันที่ 1 พ.ย.นี้ ยื่น Portfolio โชว์ว่าใช่ ที่ “สวนสุนันทา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio )

ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2566 – 7 ม.ค. 2567

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/isqy03

ปฏิทินการรับสมัครการสอบคัดเลือก คณะและสาขาต่างๆ ( รอบที่ 1 Portfolio )

รายละเอียดในการส่ง Portfolio ( แต่ละคณะและสาขาอยู่ระหว่างหน้าที่ 12 – 31 )
https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/axvsdd4v.pdf

คู่มือขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
https://cts.ssru.ac.th/File/IS/

Next Post

ม.กรุงเทพ จัด BU Job Fair 2023 เตรียมความพร้อมนศ.ได้งานทำทันทีหลังเรียนจบ

Thu Oct 19 , 2023
เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation ยุคที่ทุกกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าให้เกิดสิ่งใหม่ด้วยเทคโนโลยีองค์กรต้องปรับตัวหมุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัล ดังนั้นการพัฒนาคนถือเป็นกำลังสำคัญโดยเฉพาะ กลุ่มคนที่เป็น “คนรุ่นใหม่” ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีศักยภาพพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และกล้าที่จะคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์  […]