4 ก.ค.นี้มีนัด! สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ‘SMART UNIVERSITY 2023’

เตรียมพบกับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ SMART UNIVERSITY 2023
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 น. ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
กิจกรรมนี้สำหรับนักศึกษารหัส 66 ภาคปกติ วิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้แก่
1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ทั้งห้องเรียน กรุงเทพฯ และห้องเรียนนครปฐม
3. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
4. วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง เฉพาะ ห้องเรียนนครปฐม

ติดตามข้อมูลที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Next Post

ทุนพัฒนาศักยภาพด้านวิทย์ฯ-เทคโนโลยี เปิดให้ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี

Fri Jun 23 , 2023
มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา แก่เยาวชนที่มีความสามารถ มีความตั้งใจ และมีความประพฤติดี มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสความสำเร็จทางด้านการศึกษา ทางมูลนิธิฯ มีความตั้งใจส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ […]