สวนสุนันทา รับรางวัลการจัดทำหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สวนสุนันทาเข้ารับรางวัลการจัดทำหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลการจัดทำหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

Next Post

รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ม.รังสิต ร่วมการประชุม USPIR Dean's Forum ครั้งที่ 4

Thu Nov 23 , 2023
ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมการประชุม USPIR Dean’s Forum ครั้งที่ 4 […]