คณะทูตสาธารณรัฐเช็ก เยี่ยมชมสวนสุนันทา พร้อมหารือร่วมมือวิจัย พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย และรองหัวหน้าคณะผู้แทน เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพูดคุยเรื่องการศึกษา โดย ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับ


โอกาสนี้ได้หารือในการร่วมมือในโครงการวิจัยต่างๆ และโครงการฝึกงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการนำภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมาฉายร่วมกัน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้แทนวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ ผศ.วิชชา สันทนาประสิทธิ์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม และ ดร.แดนตี้ เจมส์ อำนวยการประชุม


ทั้งนี้ สาธารณรัฐเช็ก จัดเป็นประเทศที่คุณภาพการศึกษาสูงติดอันดับโลก และเป็นเมืองที่เหมาะสม กับการเรียนหนึ่งใน 50 ของโลก

Asst. Prof. Siri-orn Champatong Assistant to the President for International Affairs and Asst. Prof. Kanyapat Utapao Dean of College of Communication Arts met with the Ambassador of the Czech Republic to Thailand and the Deputy Head of Mission to discuss opportunities for meaningful collaboration regarding various research projects and student internship programs for the university. The meeting was held at Suan Sunandha Rajabhat University Museum on November 29, 2023. Representatives of the College of Communication Arts, Dr. Sawitree Suvanno, Asst.Prof.Witcha Santanaprasit, Dr. Nantida Otakum, and Dr. Danty James, helped to facilitate the meeting.

Next Post

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมเยือนจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์กั้นหนาน

Fri Dec 1 , 2023
  สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ Qiu Xiaoyun รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร […]