สวนสุนันทาจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ 2565 และ พ.ศ. 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ 2565 และ ประจำปี พ.ศ. 2566
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 โดยให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามายังผู้ที่รับพระราชทานโดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน


มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทำการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และเป็นผู้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์วางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่ง คุณจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้ขานนามเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราต่าง ๆ
ซึ่งจะเข้ารับตามลำดับ ดังนี้
– ชั้นตรามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 ราย
– ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 8 ราย
– ชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 ราย
– ชั้นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 6 ราย
– ชั้นตราตริตาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 2 ราย
– ชั้นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 7 ราย
– ชั้นตราจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 14 ราย
– ชั้นตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 13 ราย
– ชั้นตราเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 1 ราย

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้เป็นเกียรติถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้ารับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์


ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในโอกาสได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกท่าน

Next Post

7 สาขาตอบโจทย์อนาคต  'โลจิสติกส์ สวนสุนันทา'  เปิดรับรอบโควตารับตรง วันนี้!

Fri Jan 12 , 2024
โลจิสติกส์ สวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษา  โควตา รับตรง   ตั้งแต่วันนี้ – 25 ก.พ. 67  เปิดรับ […]