คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร 73 ทุนการศึกษาสมเด็จพระญาณสังวร สำหรับเด็กยากจน มีความประพฤติดี โดยให้ต่อเนื่องทุกปีระดับประถม – ปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา สมเด็จพระญาณสังวร 73 ทุน เป็นทุนสำหรับเด็กยากจน มีความประพฤติดี โดยให้ต่อเนื่องทุกปีระดับประถม – ปริญญาตรี
.
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา “ทุนวชิรญาณสังวร” เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ตั้งใจเล่าเรียนแต่ขัดสนทุนทรัพย์ และเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดยมอบทุนการศึกษาให้จำนวน 73 ทุน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา จนถึงนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
– มีสัญชาติไทย หรือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทย
– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.50
– ครอบครัวยากจน ขัดสนทุนทรัพย์
– มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สังคม ตามกำลังและโอกาส
รายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา
– ทุนการศึกษานี้เป็นทุนต่อเนื่อง จนจบการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
– ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ
– หากผู้รับทุนสละสิทธิ ทุนนี้จะหมดสิทธิไม่มีผู้ใดได้รับแทน มูลนิธิฯ สามารถยกเลิกทุนได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า หากผู้รับทุนประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือให้ข้อมูลประกอบขอรับทุนที่เป็นเท็จ
จำนวนทุนมีดังนี้
ระดับประถมศึกษา ​​จะได้รับทุนปีละ ​ 5,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษา ​​จะได้รับทุนปีละ 10,000 บาท
ระดับประโยควิชาชีพ ​จะได้รับทุนปีละ 12,000 บาท
ระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง ​จะได้รับทุนปีละ 15,000 บาท
ระดับอุดมศึกษา ​​จะได้รับทุนปีละ 25,000 บาท
วิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาวชิรญาณสังวร ได้ 2 ช่องทาง (โดยเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น)
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่
แบบฟอร์มผู้ขอรับทุน https://forms.gle/Cd9Bjpa6cqJhJUrx5
แบบฟอร์มผู้รับรอง https://forms.gle/79FYwRYjgoT3KaJD9
สามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/Cd9Bjpa6cqJhJUrx5
2. กรอกใบสมัครโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนและแบบฟอร์มผู้รับรอง ได้จาก https://drive.google.com/…/15LgySxDQcZpYAwpATOmW23xAj5X…
ส่งใบสมัครไปยัง ตู้ปณ 27 ปณศ.บางซื่อ แขวง/เขตบางซื่อ กทม 10800 โดยส่งทางกรมไปรษณีย์ไทยเท่านั้น และประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566
กำหนดการรับสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ทางเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
Email: YSS.scholarship@gmail.com หรือโทร: 08-0776-7799 (โชติรส สังขะทรัพย์)

Next Post

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 118 อัตรา

Fri Jun 9 , 2023
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน : : ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 100 อัตรา […]