ด้วยเล็งเห็นถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของเอไอ ตลอดจนการเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา การประชุมสุดยอดไวซ์ (WISE Summit) ประจำปี 2566 จะเป็นจุดรวมตัวของนักการศึกษาจากหลากหลายพื้นเพ รวมทั้งนักนวัตกรรมเทคโนโลยี นักจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ผู้ออกนโยบาย และนักเรียนนักศึกษา […]